TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet
Haridus – ja Teadusministeerium
ekspert Piret Otti, piret.otti@hm.ee, 7354076, 56876436


Õiend riikliku järelvalve teostamise kohta Tallinna Toomkoolis 2019 (0 ettekirjutust)