TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

16.10.2020
Adam Johann von Krusenstern 250
Tänavu sügisel tähistame admiral Adam Johann von Krusensterni 250. sünniaastapäeva. Tema viimases elukohas, Kiltsi mõisas, peeti täna kuulsa maadeuurija ja admirali mälestuskonverents, kus pidas ettekande ka meie õppealajuhataja Heiki Haljasorg. Toomkirikus, kus on admiral Krusensterni ja tema abikaasa Julie von Taube viimane puhkepaik, süüdati mälestusküünlad ja asetati lilled. Tallinna Toomkooli vilistlasele, maadeuurijale ja meresõitjale admiral Krusensternile süüdati mälestusküünlad toomkooli õpilaste, Eesti Vabariigi kultuuriministri, Eesti Eruohvitseride Kogu, Peterburi Seltsingu, Peterburi Jaani Kiriku Fondi ja jahtlaeva Admiral Bellingshauseni poolt. Toomkooli esindasid Toomkirikus õp Ahti Saares ning 9.p õpilased Mikk ja Albert. Mälestuspalve pidas koguduse õpetaja Arho Tuhkru.

15.10.2020
Miia Saar tõi sai 3. koha Tallinna koolide neljandate klasside ettelugemisvõistlusel
Täna oli Tallinna koolide neljandate klasside ettelugemisvõistlus, mis toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Meie kooli esindas Miia Saar, kes võitis 3.koha.


09.10.2020
Tallinna Toomkooli aasta õpetaja ja toetava kolleegi valimine
Sel aastal valiti Tallinna Toomkooli aasta õpetajaks Reet Klettenberg ning aasta toetavaks kolleegiks Egle Viilma.


05.10.2020
Tallinna Toomkooli õpetajate päev
Sel aastal tuli õpetajate päev Toomkoolis pisut teisiti. Esimest korda taasavatud Toomkooli ajaloos anti üle kaks tunnustust meie õpetajatele. Aasta lemmikõpetaja tiitli sai algkoolis õp. Kristin Oidsalu ja põhikoolis õp. Ahti Saares.


05.10.2020

EELK teeneterist endisele Toomkooli lapsevanemale
Sel aastal anti 14 EELK teeneteristi III järgu ordenit, ning nende seas tunnustati ka Toomkooli taasavamise ja arengu toetajat, endist lapsevanemat Peep Mühlsi. Lisaks tuli sel nädalal ilmsiks, et EELK 2019. aastasündmuseks on kuulutatud "Toomkool 700", mille peakorraldaja oli endine Tallinna Toomkooli lapsevanem Peep Mühls.


16.08.2020
Tallinna Toomkooli kabeli pühitsemine
Täna pühitses EELK peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Toomkooli Apteegi tänava maja kabeli. Ajalooliselt on tegemist vana keskaegse võlvitud keldriga, mis sai pärast põhjalikku restaureerimist pühitsetud askeetlikuks ja minimalistlikuks kabeliks. Kabelit hakatakse kasutama Tallinna Toomkooli algkooli õpilaste ja õpetajate vaikse ruumi ja palvepaigana. See on nagu koolis asuv "üksildane paik", kuhu ka Jeesus aeg-ajalt oma Isaga kõnelema läks. Kabel sai koolimaja hoovialusesse kasutamata ja räämas keldrisse rajatud tänu Tallinna linna toetusele. Kooli kabeliruumi rajamine oli üks "Tallinna Toomkool 700" juubeliaasta projektidest, mille valmimine koroonaviiruse tõttu ka poole aasta võrra edasi lükkus.


22.08.2020
Raamat Tallinna Toomkoolist valiti ajalookirjanduse aastapreemia nominendiks

Ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadiks esitati kokku 17 eelmisel, 2019. aastal ilmunud eestikeelset raamatut. Nende seas tunnustati nominendina ühe sisukama ja kaunima teosena ka Priit Rohtmetsa koostatud raamatut „Kaheksanda sajandi lävepakul. Tallinna Toomkool 1319–2019.“ Seekordse ajalookirjanduse aastapreemia pälvis Epi Tohvri monograafia Tartu keiserliku ülikooli esimesest rektorist ja ülikooli asutamisdokumendi koostajast Georges Frédéric Parrot’st.Ajalookirjanduse aastapreemia nominendid olid: Krista Aru. Jaan Tõnisson — rahvajuht ja riigivanem, 1.–2. osa. (Riigivanemad). Tartu: Rahvusarhiiv; Anneli Banner. Eesti aia ajalugu. [Tallinn]: Hea Lugu; Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Peatoimetaja ja koostaja Lilian Hansar. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia; Reet Hiiemäe. Usundid ja vaimsed õpetused Eestis. Tallinn: Varrak; Tallinna ajalugu, I–IV. Peatoimetaja Tiina Kala, toimetaja Toomas Tamla, koostajad Tiina Kala, Lea Kõiv, Olev Liivik. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv; Janet Laidla, Toivo Kikkas. Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum; Eesti sõjaväevormi lugu 1918-1940. Koostanud Ülle Kraft. (Eesti Sõjamuuseumi — Kindral Laidoneri Muuseumi toimetised, 9). Viimsi: Eesti sõjamuuseum — kindral Laidoneri muuseum; Mai Levin. Johann Köler (1826–1899). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum; Reformatsioon — tõlked ja tõlgendused. Koostanud Piret Lotman. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 16. Raamat ja Aeg, 5.) Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu; Anu Mänd. Keskaegsed altarid ja retaablid. (Eesti kirikute sisustus, 4.) Tallinn: Muinsuskaitseamet; Kaheksanda sajandi lävepakul. Tallinna Toomkool 1319–2019. Koostanud Priit Rohtmets. (Toomkooli toimetised, 3.) Tallinn: Tallinna Toomkool; Ars Academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost. Koostanud Ingrid Sahk, Moonika Teemus. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum; Jaan Tamm. Muinas-Tallinna otsimas. [Tallinn]: Argo; Vabadussõja mitu palet. Sõda ja ühiskond aastatel 1918–1920. Koostanud Tõnu Tannberg. (Rahvusarhiivi toimetised, 3 (34).) Tartu: Rahvusarhiiv; Epi Tohvri. Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor. [Tartu]: Tartu Ülikooli Kirjastus; Jaak Valge. Eesti parlament 1917–1940. Poliitiline ajalugu. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu; Aldur Vunk. Pärnu koolid. (Valikud ja otsused.) [Tallinn]: Argo. Ajalookirjanduse aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada kõiki kalendriaasta jooksul ilmunud eestikeelseid ajalooalaseid originaalkäsitlusi. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus. Lisaks arvestatakse raamatu tehnilist teostust kujunduse, trükkimise ja köitmise osas.Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu muuseum, Rahvusarhiiv, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Tartu Linnamuuseum, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning Tartu Ülikooli muuseumid. Palju õnne!


15.05.2020
8.p õpilane Karl Otto Burghardt sai Eesti Vabariigi presidendi raamatupreemia

Tallinna Toomkooli 8.p õpilane Karl Otto Burghardt saavutas oma uurimistööga "Johannes Burchart VIII (von Belavary de Sycava) elulugu" Eesti Vabariigi presidendi raamatupreemia. Palju õnne Ottole ning temale isa-emale! Karl Otto Burghardt tegi oma uurimistöö arhiivimaterjalide põhjal. Tal tekkis oma uurimistöö teema vastu huvi juba esimeses klassis. Oma töö jaoks ta luges kõige pealt taustainfot (algul omal käel ja hiljem Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Balti osakonnast), siis tutvus XIX sajandi alguse arhiividokumentidega Tallinna Linnaarhiivis ning transikribeeris kaks saksakeelset käsikirjalist teksti elektrooniliseks tekstiks ning siis tõlkis need kaks dokumenti saksa keelest eesti keelde. Karl Otto Burghardil oli teemaks raeapteeteker Johannes Burgchart VIII elulugu, kes õppis ka Tallinna Toomkoolis. 21. ajaloo-alaste uurimistööde võistlus Vabariigi Presidendi auhindadele teema oli “Eesti maailmas. Maailm Eestis” 2019.-2020. aastal.

08.04.2020
Tallinna Toomkool sai I-III kooliastmele tähtajatu koolitusloa
Hoolimata keerulisest ajast, on Toomkooli perel täna põhjust rõõmustada! Täna saabus haridus- ja teadusminister Mailis Repsi käskkiri, millega ta annab meie kooli III kooliastmele tähtajatu tegevusloa! Sellega seoses on Toomkooli kõigile (I-III) kooliastmetele antud tähtajatu tegevusluba.Teekond selleni ei ole kõige lihtsam olnud, aga tänu igale õpilasele, perele, õpetajale, kolleegiumi ja SA nõukogu liikmele, kes kooli heasse käekäiku on panustanud, on see ometi teostunud. Suurim tänu kuulub aga Taevaisale!

20.03.2020
Peaminister Jüri Ratse kiri seoses eriolukorraga

Täna saabus Tallinna Toomkooli kiri peaminister Jüri Rataselt: "Head õpetajad ja kogu koolipere! Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu sattunud raskesse seisu. Sarnaselt paljudele teistele maailma ja Euroopa Liidu riikidele on Eestis kuulutatud välja eriolukord, et lähikontaktide piiramise kaudu tõkestada viiruse levikut ning majandusmeetmete abil leevendada lööki meie inimeste toimetulekule. Nende sammude elluviimine sõltub paljude eestimaalaste kindlameelsusest ning valmisolekust olukorra paranemisse panustada.Ma tänan südamest kõiki õpetajaid ja haridustöötajaid nende kurnavate päevade jooksul tehtud töö ja tulevase abi eest. Oleme digiõppele üleminekuga täiesti uues olukorras, mis on väljakutseks nii õpilastele kui kõigile haridustöötajatele. Loodetavasti peituvad väljakutsetes aga ka võimalused. Soovin nende ärakasutamiseks teile jaksu ja jõudu!"


12.03.2020
Kõik Eesti koolid, sh Tallinna Toomkool, on seoses eriolukorraga suletud

Valituse kriisikomisjon otsustas neljapäeval, 12.03.20, et alates esmaspäevast, 16.03.2020 on kõik Eesti koolid suletud.Haridusminister Mailis Reps kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et alates esmaspäevast on suletud kõik koolid, huvikoolid, kutsekoolid, ülikoolid. See tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele. See puudutab ka Tallinna Toomkooli! Minister selgitas, et kriisikomisjoni otsus kehtib seni, kuni olukord normaliseerub, kusjuures iga kahe nädala tagant vaatab valitsus üle, kas seda on vaja jätkata või mitte. Head pered! Meie esmane suhtlemise koht on Stuudium. Õpetajad annavad teada, kuidas kahe järgmise nädala jooksul õppetöö hakkab kulgema.

14.02.2020
Toomkooli vilistlase Baeri mälestuasja esitlus Eesti Panga Muuseumis.

Sõbrapäeval, 14. veebruaril toimus Eesti Panga muuseumis tänuüritus, kus 700-aastane Tallinna Toomkool võttis pidulikult kokku möödunud juubeliaasta ja esitles kooli vilistlasele Karl Ernst von Baerile (1792–1876) pühendatud väärtasja.Tallinna Toomkooli vilistlane, Eestimaal sündinud ja toimetanud teadlane Karl Ernst von Baer (1792–1876) oli maailmakuulus loodusteadlane ja kaasaegse embrüoloogia rajaja, keda oli kujutatud Eesti rahvusvaluuta kahekroonisel rahatähel.Sümboolse esimese eksemplari Baerile pühendatud väärtasja andis Eesti Panga president Madis Müllerile üle Tallinna Toomkooli nõukogu esimees, peapiiskop Urmas Viilma. Sündmust modereeris kooli juubelitoimkonna esimees, lapsevanem Peep Mühls. Ettekande K. E. von Baerist Tallinna Toomkooli õpilasena tegi ajaloolane, samuti lapsevanem Olev Liivik. Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma võttis toimeka juubeliaasta kokku ja tänas koostööpartnereid.


09.02.2020
Toomkoolis on stiilinädal.
Täna on filmitegelase/Disney päev.


23.01.2020
Tallinna Linnamuuseumi näitusega „Tallinna Toomkool – Eestimaa hariduse nurgakivi“ kaasneb loengusari
Tallinna Linnamuuseumi näitusega „Tallinna Toomkool – Eestimaa hariduse nurgakivi“ kaasneb loengusari, mis avab siinse haridus- ja vaimuelu erinevaid tahkusid eri ajastutel. Loengud toimuvad Linnamuuseumis Vene tänav 17. Osalemiseks palutakse end registreerida!


03.01.2020
Täna möödub 701 aastat Tallinna Toomkooli esmamainimisest
2020. aastal möödub 701 aastat Tallinna Toomkooli esmamainimisest. Esimesed kirjalikud andmed Tallinna Toomkoolist pärinevad 3. jaanuarist 1319, mil Taani kuningas Erik VI Menved lubas toomkapiitlile koolipidamise ainuõiguse Tallinnas, mis teeb Tallinna Toomkoolist täna Eesti vanima tegutseva kooli. Juba ilmselt XIII sajandil Tallinna toomkiriku juurde asutatud katedraalikool ehk Tallinna Toomkool tegutses väikeste pausidega järjepidevalt kuni 1939. aastani, mil see alanud II maailmasõja tõttu suleti. Tallinna Toomkool taasavati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse eestvõttel 2011. aastal ning tegutseb Tallinna vanalinnas.